Wiosenna sesja ZPRE

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odbyła się wio­senna sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego...

23rd kw.

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Bułgarii

W dniach 10–13 marca z ramie­nia Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady Europy uczest­ni­czy­łem w...

16th mar