Jesienna sesja plenarna ZPRE w Strasburgu

W dniach 17 — 20 paź­dzier­ni­ka bra­łem udział w jesien­nej sesji ple­nar­nej...

21st paź

Letnia sesja plenarna ZPRE

W dniach 20–24 czerw­ca w Stras­bur­gu mia­ła miej­sce let­nia sesja ple­nar­na Zgro­ma­dze­nia...

27th cze
Off

Wiosenna sesja ZPRE

W dniach 19 – 22 kwiet­nia odby­ła się wio­sen­na sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go...

23rd kwi

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Bułgarii

W dniach 10–13 mar­ca z ramie­nia Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py uczest­ni­czy­łem w...

16th mar