Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych w Bułgarii

W dniach 10–13 marca z ramie­nia Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­nego Rady Europy uczest­ni­czy­łem w...

16th Mar