11 posiedzenie Senatu RP

Za nami kil­ku­dniowe posie­dze­nie Senatu. Przy­ję­li­śmy 7 ustaw, w tym wzbu­dza­jącą wiele...

04th cze

Wystąpienie na kongresie EPL w Zagrzebiu

Wystą­pie­nie na kon­gre­sie EPL w Zagrzebiu

22nd lis

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji

W dniach 12–13 listo­pada odbyło się inau­gu­ra­cyjne posie­dze­nie Senatu X kaden­cji. Zostały...

14th lis