Multimedia

Wystą­pie­nia w Senacie

Senat — Sąd Najwyższy

Senat — apel

Senat — apel w spra­wie kpk

Senat — refe­ren­dum I

Senat — refe­ren­dum II

Senat — kodeks wyborczy

Wystą­pie­nie w Sena­cie I

Wystą­pie­nie w Sena­cie II

Wystą­pie­nie w Sena­cie III

Senat — 10.02.2019

Senat — 15.04.2019

Senat — 11.07.19

Senat — 12.07.19

Senat — 31.07.19

Senat — 02.08.19

Senat — 02.08.19 I

Senat — 02.08.19 II

Senat — 02.08.19 III

Senat — 25.09.19

Moje fil­my

Dro­ga — część 1

Dro­ga — fragment

Sta­ra Baśń